Loading...

Bouwkundige vooropname

/Bouwkundige vooropname
Bouwkundige vooropname 2017-05-29T11:01:29+00:00

Bouwkundige vooropname

Een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd voordat een bouwproject wordt uitgevoerd voordat risicovolle werkzaamheden plaatsvinden in een specifiek gebied. Het resultaat is een bouwkundig taxatierapport of nulmeting waarbij met foto’s en schriftelijke rapportage de bestaande gebreken aan een object zijn vastgelegd.

Waarom een bouwkundige vooropname

Nederland is een dichtbebouwd land. Bouwactiviteiten die bijvoorbeeld trillingen veroorzaken of bemalingswerkzaamheden kunnen zorgen voor schade aan omliggende woningen of andere panden. Als opdrachtgever of bouwondernemer bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonder bouwkundige vooropname kost het echter veel kostbare tijd om te kunnen beoordelen of de schade wel door de bouwactiviteit is veroorzaakt.

De Taxatie Company is gespecialiseerd in de bouwkundige vooropname. Wij brengen de bouwkundige kwaliteit van de omgeving vooraf in kaart, evenals de eventueel aanwezige scheurvorming en bestaande gebreken. Dit wordt ter plekke uitgevoerd en gefotografeerd.

Risicobeheer

De bouwkundige vooropname wordt gebruikt om de risico’s die het bouwproject met zich meebrengt voor de omgeving en omwonenden te inventariseren. Dat geeft de opdrachtgever en bouwondernemer de gelegenheid om deze risico’s af te dekken en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Schadeclaim door omwonenden

Als tijdens de uitvoering door de omwonenden schades worden geclaimd die mogelijk veroorzaakt zijn door de bouwwerkzaamheden dient ons onafhankelijk rapport als basis voor de beoordeling van de claims. Zo voorkomt u eindeloze discussies en onterechte schadeclaims.

Wat kunnen wij voor u doen?

Neem contact op
Offerte aanvragen
Een taxateur inschakelen